Sejauh ini sudah sangat lebih baik, selama mengikuti training ini Trainer dan Asesor nya sangat mengayomi dan membimbing sampai kami memahami betul mengenai hal yang berkaitan dg Topik Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja